Stephanie Wuyts

Partner

Lid van de balie van Brussel (2008-2011, 2020) en Gent (2011-2014)
Nederlands, Frans en Engels

Opleiding

Stephanie Wuyts studeerde in 2007 af in de rechten aan de KU Leuven (KU Leuven, Cum Laude) waarbij ze een semester doorbracht aan de Universiteit van Toulouse I als Erasmusstudent. In 2008 behaalde ze een LL.M. diploma Europees mededingings- en intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Luik (ULg, Magna Cum Laude).

stephanie_wuyts

Professionele ervaring

 

Stephanie vervoegde Fencer in 2020 en is medeverantwoordelijk voor het IE-portfoliobeheer, waarbij ze haar ervaring als Benelux en EU merken- en modellengemachtigde kan verzilveren. Stephanie heeft een uitgebreide expertise op vlak van het beheer van grote internationale merkenportefeuilles en voorziet klanten van juridisch en strategisch advies inzake het onderhoud, de bescherming en de optimalisatie van hun IE-portefeuilles. Daarnaast behandelt ze ook gerechtelijke en administratieve procedures met betrekking tot modellen, merken en domeinnamen bij het BBIE, EUIPO en WIPO.

 

Vooraleer Fencer te vervoegen, werkte Stephanie als merken- en modellengemachtigde voor een internationaal IP-kantoor. Naast het beheer van haar eigen klantenportfolio was ze binnen het kantoor verantwoordelijk voor kennismanagement en gaf ze regelmatig presentaties aan interne en externe klanten over IE-gerelateerde onderwerpen.

 

Stephanie begon haar carrière als IE-advocaat aan de balies van Brussel en Gent. Ze deed ervaring op in IE-conflicten en geschillen, en pleitte tal van zaken voor de handels- en strafrechtbanken in België. Daarnaast deed ze gedegen ervaring op in het opstellen van contracten, waaronder licentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten en confidentialiteitsovereenkomsten, evenals in het opstellen van algemene voorwaarden, privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden. Stephanie ontwikkelde voorts nog een specifieke interesse op het vlak van privacy en gegevensbescherming en adviseerde klanten regelmatig hierover.

 

Als advocaat deed Stephanie tenslotte nog een secondment bij een internationale farmareus met hoofdzetel in België. In het kader van deze tijdelijke opdracht stond ze de klant bij in het beheren van diens IE-portefeuille, hetgeen haar bedrijfskennis en pragmatische aanpak terdege heeft aangescherpt.

 

Lidmaatschappen

 

  • BMM (Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht)

 

  • ECTA (European Community Trademark Association)

 

 

Publicaties

 

  • De prima facie geldigheid van Europese octrooien bevestigd door het Hof van Cassatie. Wat nu?, RABG 2012, 1404-1407

 

  • Pippi Langkous zet de boel weer op stelten. Auteursrechten op fictieve personages, RABG 2011, 1304-1306

 

  • IE- en mededingingsrecht in België, Getting the Deal Through 2009, 2010, 2011