IP Audits en Due Diligence

Uw intellectuele eigendomsportefeuille is een belangrijk immaterieel bezit. We helpen u bij het identificeren, definiëren en optimaliseren van uw bescherming. We voeren ook audits uit op de intellectuele eigendom van derde bedrijven, zodat u uw overname kan uitvoeren in volledige transparantie en met kennis van alle mogelijke opportuniteiten en risico’s.