Geschillenbeslechting

Rechtszaken leggen een grote druk op uw bedrijf. Door te luisteren naar wat een bedrijf wil bereiken en op welke manier, streven we naar het best mogelijke resultaat. Of het nu gaat om kleine dan wel complexe problemen, onze focus is pragmatisch en waarborgt een persoonlijke en responsieve aanpak met oog voor het kostenplaatje. Onze advocaten vertegenwoordigen u voor alle Belgische rechtbanken evenals voor de Benelux en Europese bureaus voor intellectuele eigendom. Daarnaast hebben we een uitgebreide ervaring in huis voor het voeren van procedures voor het Benelux-Gerechtshof en de Europese rechtbanken in Luxemburg.

Bemiddeling & Arbitrage

Alternatieve geschillenbeslechting wordt steeds belangrijker. Wij beschikken over een ruime ervaring in het vertegenwoordigen van cliënten in arbitrageprocedures. Als partijen bij een geschil de mogelijkheden voor bemiddeling wensen te onderzoeken, zullen we alles doen wat in ons vermogen ligt om tot een dergelijke minnelijke schikking te komen.